verantwoording

koersplan h3o

Onze ambities, die samen met onze medewerkers tot stand zijn gekomen, hebben we vastgelegd in het Koersplan 2023-2027.

JAARVERSLAG

We publiceren elk jaar ons jaarverslag en jaarrekening op deze website. Dat doen we om u inzicht te bieden in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar binnen onze organisatie en om verantwoording af leggen over het gevoerde beleid.

INSPECTIE

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.

ANBI

Stichting H3O heeft een ANBI status. Dit betekent dat we ons voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut.

privacy en disclaimer

Op deze pagina vindt u de privacy toelichting, disclaimer en cookieverklaring van Stichting H3O, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting H3O. Deze informatie heeft mede betrekking op de locaties voor peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs die vallen onder de Stichting H3O. In deze informatie geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Scroll naar boven