over ons

Stichting H3O verzorgt goede christelijke opvang en onderwijs in Dordrecht voor kinderen en jongeren van 0 tot 18+. Al onze locaties hebben hun eigen gezicht; we vinden elkaar in onze missie, visie en kernwaarden. Het gaat ons om het geluk van kinderen, nu en in de toekomst. Onze medewerkers spelen daarbij een sleutelrol. Zijn zij gelukkig in hun werk, dan profiteren de leerlingen daarvan. 

organisatie

Stichting H3O vormt de overkoepelende onderwijsorganisatie van elf basisscholen en drie voortgezet onderwijslocaties in de gemeente Dordrecht. Het bestuursbureau is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand, van waaruit ze onder andere het Bestuur en de schooldirecties ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van de koers van Stichting H3O.

College van Bestuur Stichting H3O

COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur (CvB) wordt sinds 2021 gevormd door Frans Cornet MLE, lid College van Bestuur (links op de foto) en Dirk van der Bijl MME, voorzitter College van Bestuur.

Het CvB stelt het strategisch beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische en financiële zaken.

Ook vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer J. Klugkist, de heer V. van Dorst, de heer drs. A. Venus (voorzitter), mevrouw C. van Randwijk-Nederlof en mevrouw Ö. Ermek – Gümüş.

Strategische koers van stichting H3O

strategische koers

De afgelopen vier jaar hebben we als H3O kleur bekend met ons strategisch beleid voor de periode 2019-2023 en aandacht besteed aan het geluk van onze kinderen, leerlingen en medewerkers.

medezeggenschap

Wij hebben veel waardering voor de leerlingen, ouders en medewerkers die een actieve rol spelen bij de besluitvorming in het onderwijs. Via de medezeggenschapsraad hebben ze de mogelijkheid hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen.

Scroll naar boven