strategisch beleid

strategisch beleid

De afgelopen vier jaar hebben we als H3O kleur bekend met ons strategisch beleid voor de periode 2019-2023 en aandacht besteed aan het geluk van onze kinderen, leerlingen en medewerkers.

Vanaf 2023 gaan we een nieuwe beleidsperiode in. Hiervoor gaan we samen met onze medewerkers en in lijn met de ingeslagen weg, drie H’s (hoofd, hart en handen) en drie O’s (opvang, opvoeding en onderwijs) verwoorden hoe wij naar de toekomst kijken. Voor onze kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en medewerkers.

Strategische koers van stichting H3O
Scroll naar boven