strategisch beleid

Stichting H3O maakt zich in de Dordtse omgeving sterk voor een kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. We bieden meer dan onderwijs. Met ons totaalaanbod dragen wij bij aan een drempelloze ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 18+. Door een sterke focus op basisvaardigheden en inclusieve levensbeschouwelijke burgerschapsvorming bieden we hen een stevige basis voor een zelfredzame toekomst.

NIEUW KOERSPLAN

Als H3O hebben we de mogelijkheid om een unieke bijdrage te leveren aan de kansrijke ontwikkeling van kinderen in en om Dordrecht. Door onze veelkleurige christelijke identiteit, die de basis vormt van ons onderwijs en onze opvang. Door ons brede aanbod van kinderopvang, primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de bijzondere samenwerking met het Praktijkonderwijs op de Hans Petrischool. Door het relatief afgebakende gebied waar onze al onze voorzieningen zich bevinden: de gemeente Dordrecht.

bouwstenen voor de toekomst

Om de kansrijke ontwikkeling van kinderen te realiseren zetten we in op de volgende strategische thema’s:
• Kansrijk ontwikkelen
• Samen in verbinding
• Professionals in ontwikkeling
• Levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs

Scroll naar boven