wij zijn stichting H3O

Stichting H3O staat in de christelijke traditie en kijkt daardoor op een eigen manier naar de wereld. De Bijbelse verhalen bieden een kritische blik op de huidige samenleving, en stellen vragen die van alle tijden zijn. We zien elkaar, we zien de kinderen en we worden ook gezien door God. Vanuit de grondhouding van geloof, hoop en liefde werken wij samen aan onderwijs en kinderopvang als belangrijke plekken in de samenleving waar kinderen en jongeren met hoofd, hart en handen hun weg in het leven gaan.

We benaderen het onderwijs en opvang via hoofd, hart en handen. Dit is waar de drie h’s in onze naam voor staan. Het betekent dat we onze kinderen zowel cognitieve (kennis en vaardigheden), als emotionele en praktische vaardigheden aanleren. Het gaat erom dat kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook leren hoe ze dat kunnen toepassen in de praktijk en dat ze zich bewust zijn van hun emoties, dat ze zichzelf kennen en begrijpen.

Onze kleurrijke christelijke identiteit

levensbeschouwelijke burgerschapsvorming voor een een kleurrijke samenleving

Als christelijke onderwijsorganisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een kleurrijke samenleving, geloven we dat elk kind recht heeft op een goede vorming, ongeacht zijn of haar levensbeschouwing.

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming is daarom een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We willen dat kinderen en jongeren leren omgaan met verschillende levensbeschouwingen en om respectvol samen te leven in een diverse samenleving.
In ons identiteitskader leest u meer over de vier pijlers van ons Levensbeschouwlijk Burgerschapsonderwijs.

missie

Binnen Stichting H3O krijgen kinderen en jongeren van 0 tot 18+ opvang en kansrijk onderwijs van hoog niveau vanuit een christelijke identiteit. Het is onze missie om het maximale potentieel van alle kinderen en jongeren te benutten, zodat ze met de juiste vaardigheden en kennis deelnemen aan de samenleving van morgen en deze verder kunnen vormgeven.

Wilt u meer lezen over onze strategische koers en ambities? Bekijk dan ons Koersplan.

visie

Wij geven hoogwaardig onderwijs in de basisvaardigheden. Elk kind gaat geletterd en gecijferd van school. Daarnaast stimuleren we een brede ontwikkeling van vaardigheden, gericht op hoofd, hart en handen. Het fundament leggen we in de peutergroepen van onze Integrale Kind Centra. De doorstroom van opvang naar de basisschool en daarna naar het voortgezet onderwijs is soepel.

Voor een kansrijk onderwijs- en opvangaanbod is het noodzakelijk dat de professionals van onze locaties intensief met elkaar samenwerken: samen in verbinding.

Een veilig leer-, leef- en werkklimaat voor kinderen, medewerkers en ouders is essentieel voor de kansrijke ontwikkeling van kinderen. Dit klimaat scheppen we vanuit de waarden die voortkomen uit onze veelkleurige christelijke identiteit. Christelijk onderwijs geven wij op onze open christelijke scholen in een pluriforme samenleving vorm
als “levensbeschouwelijke burgerschapsvorming”.

kernwaarden

Stichting H3O staat in de christelijke traditie en kijkt daardoor op een eigen manier naar de wereld. De Bijbelse verhalen bieden een kritische blik op de huidige samenleving, en stellen vragen die van alle tijden zijn. En we vragen telkens weer welk mens- en wereldbeeld schuilgaat achter de manier waarop deze functioneert en wordt ingericht.
We zien elkaar, we zien de kinderen en we worden ook gezien door God. Vanuit de grondhouding van geloof, hoop en liefde werken wij samen aan onderwijs en kinderopvang als belangrijke plekken in de samenleving waar kinderen en jongeren met hoofd, hart en handen hun weg in
het leven gaan. Deze hebben we uitgewerkt in kernwaarden die ons helpen om hier ook elke dag aan te werken.

toegewijd

We zetten ons zo goed mogelijk in om kinderen en jongeren te helpen bij hun groei en ontwikkeling als mens. We doen dit op een betekenisvolle manier die verder gaat dan het overbrengen van kennis en vaardigheden. We creëren een veilige omgeving waarin elke leerling zich gerespecteerd
en gewaardeerd voelt. We geven om onze kinderen en jongeren, tonen interesse in hun leven en achtergrond, bouwen met elk van hen een band op. Dat doen we vanuit onze christelijke identiteit, waarin we oog hebben voor elkaar en waarin iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten.

verantwoordelijk met en voor elkaar

We dragen de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en jongeren om hen maximaal te laten ontwikkelen en toe te rusten met vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om de wereld een beetje beter te maken. We handelen hierbij zorgvuldig en integer vanuit onze waarden en houden ons
aan geldende regels en afspraken. Dit geldt niet alleen voor onze opvang en ons onderwijs, maar ook voor ons gedrag als professionals. Wij zijn ons ervan bewust dat ouders/-verzorgers hun kinderen aan ons toevertrouwen en dragen daarom zorg voor goede relaties met hen en met onze maatschappelijke en sociale partners.

vertrouwen als basis

Als professionele opvang- en onderwijsorganisatie creëren we een omgeving waar kinderen/jongeren en medewerkers zich uitgenodigd voelen zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen. Een positieve professionele werkomgeving maakt dat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd
voelen. Dit draagt bij aan het werkgeluk van onze medewerkers en aan onze opvang- en onderwijskwaliteit. In het omgaan met verschillen streven we altijd naar een goede dialoog om te leren van elkaar.

toekomstgericht

We laten ons aanspreken door de behoeften van kinderen en jongeren en van de samenleving en voeren daarover het gesprek met elkaar. We komen daarin ook verschillen tegen in visie, levenswijze en voorkeuren, en daarin stellen we ons in de basis nieuwsgierig op vanuit een oprechte interesse in
de ander. In samenlevingsvraagstukken zoeken we actief naar een hoopvol perspectief voor individuele kinderen en jongeren en voor de samenleving als geheel.

Over ons

Stichting H3O biedt opvang en onderwijs vanuit een christelijke identiteit. We bieden meer dan onderwijs. Met ons totaalaanbod van Integrale Kind Centra, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs dragen wij bij aan een drempelloze ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 18+. Door een sterke focus op basisvaardigheden en inclusieve levensbeschouwelijke burgerschapsvorming bieden we hen een stevige basis voor een zelfredzame toekomst. 

Bestuursbureau Stichting H3O

Scroll naar boven