stichting h3o en hans petrischool bundelen krachten

Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voorgezet onderwijs en de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht (Hans Petrischool) gaan vanaf 1 augustus 2024 samen verder. De fusie is een logisch vervolg op de jarenlange bestuurlijke en administratieve samenwerking tussen beide stichtingen. Door de fusie gaat de Hans Petrischool als zelfstandige praktijkschool binnen het voortgezet onderwijs, […]

stichting h3o en hans petrischool bundelen krachten Lees verder »

hans petrischool en h3o gaan fuseren

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol bij het melden van misstanden binnen organisaties, vooral in het publieke domein zoals peuterwerk/opvang en onderwijs. Daarom is er de Code Goed Onderwijsbestuur VO, waar wij als Stichting H3O aan gebonden zijn. Deze code vereist dat elk bevoegd gezag een een klokkenluidersregeling publiceert en dat deze de belangen van klokkenluiders

Klokkenluidersregeling Lees verder »

Een nieuw koersplan

We hebben een nieuw Koersplan! Hiermee zetten we voort wat goed gaat en sturen we aan op betekenisvolle veranderingen. Het Koersplan geeft de komende vier jaar richting aan het kansrijk ontwikkelen van kinderen en jongeren in onze opvang en ons onderwijs. De nieuwe strategische koers en thema’s zijn ontwikkeld door en voor de medewerkers van

Een nieuw koersplan Lees verder »

Scroll naar boven