kansrijk ontwikkelen

VAN KINDEREN EN JONGEREN VAN 0 TOT 18+

We hebben een nieuw Koersplan. Hiermee zetten we voort wat goed gaat en sturen we aan op betekenisvolle veranderingen. Het Koersplan geeft de komende vier jaar richting aan het kansrijk ontwikkelen van kinderen en jongeren in onze opvang en ons onderwijs.

De nieuwe strategische koers en thema’s zijn ontwikkeld door en voor de medewerkers van H3O. Het plan is bedoeld als handreiking aan onze teams op de H3O-locaties bij het maken van hun keuzes in de context van hun eigen identiteit en directe omgeving.

onderwijs en opvang

Stichting H3O verzorgt peuteropvang, kinderopvang en biedt basis- en voortgezet onderwijs aan op verschillende niveaus.

Onze in totaal vijftien scholen waaronder tien Integrale Kind Centra (IKC) waarvan één met evangelische signatuur, een locatie voor speciaal basisonderwijs (SBO), een locatie voor hoogbegaafdenonderwijs (HB) en het Insula College voor voortgezet onderwijs op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium niveau, vindt u verspreid over heel Dordrecht.

alles onder één dak

Stichting H3O verzorgt zowel peuteropvang, kinderopvang als basis- en voortgezet onderwijs.

Wij bieden ouders een totaalaanbod (opvang en onderwijs), waardoor de overstap van opvang naar onderwijs soepeler verloopt. Uw kind kan dus blijven bouwen op wat hij of zij eerder heeft geleerd.

werken bij h3o

Kom je bij ons werken? Bij een van de grootste werkgevers in Dordrecht om kinderen te laten worden wie ze werkelijk zijn?

Bij Stichting H3O kun jij je talenten op allerlei manieren inzetten en het verschil maken voor kinderen die wat ons betreft allemaal dezelfde kansen verdienen.

scholen op de kaart

scholen op de kaart

Via de website Scholen op de kaart krijgt u een goed beeld van onze organisatie en de resultaten van onze scholen.

De site heeft een vergelijkingstool waarmee u heel eenvoudig scholen kunt vinden, informatie kunt raadplegen en scholen met elkaar kunt vergelijken.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol bij het melden van misstanden binnen organisaties, vooral in het publieke domein zoals peuterwerk/opvang en onderwijs.

Daarom is er de Code Goed Onderwijsbestuur VO, waar wij als Stichting H3O aan gebonden zijn, die vereist dat elk bevoegd gezag een klokkenluidersregeling publiceert en dat deze de belangen van klokkenluiders beschermt. De regeling is bedoeld om transparantie en optimale processen te bevorderen, maar moet ook potentiële klokkenluiders aanmoedigen aan de bel te trekken.

Laatste nieuws

Scroll naar boven