medezeggenschap

word lid van de basisraad van stichting h3o!

De basisraad van Stichting H3O zoekt enthousiaste ouders én medewerkers vanuit de opvang en het primair onderwijs om de basisraad te versterken.

De H3O-basisraad behartigt de belangen van ouders, medewerkers en kinderen. Ze praten met het College van Bestuur over het beleid van Stichting H3O dat voor alle scholen en opvanglocaties geldt en hebben instemmingsrecht over belangrijke zaken. Zo zorgen we samen voor goed onderwijs en opvang.

medezeggenschap

Wij hebben veel waardering voor de leerlingen, ouders en medewerkers die een actieve rol spelen bij de besluitvorming in de opvang en het onderwijs.

Via de medezeggenschapsraden en oudercommissies van de verschillende scholen hebben ze de mogelijkheid hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen.

Meedenken en meepraten, adviseren of instemmen, daar gaat het om!

H3O-basisraad
Naast de inspraakorganen op locatieniveau is er een H3O-basisraad. Hierin zijn vanuit de gehele stichting zes medewerkers en zes ouders vanuit primair onderwijs en opvang vertegenwoordigd. De H3O-basisraad adviseert het bevoegd gezag over bovenschoolse aangelegenheden.

Medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs
De leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Insula College praten en denken mee over het beleid van de school. De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van het Insula College. Lees meer.

Contact
Heeft u een vraag over ons werk, over onze doelen of wilt u gewoon meer informatie over de H3O-basisraad? Stuur gerust een mail naar Kees Stam, voorzitter van de H3O-basisraad via basisraad@h3o.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Contactformulier H3O-basisraad

Via dit formulier kunt u een vraag stellen over ons werk, over onze doelen, een opmerking achterlaten of gewoon meer informatie opvragen.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll naar boven