medezeggenschap

medezeggenschap

Wij hebben veel waardering voor de leerlingen, ouders en medewerkers die een actieve rol spelen bij de besluitvorming in het onderwijs. Via de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen hebben ze de mogelijkheid hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen.

In de sector Peuterwerk & Kinderopvang is inspraak van medewerkers geregeld via de ondernemingsraad en van ouders via de oudercommissie. Meedenken en meepraten, adviseren of instemmen, daar gaat het om!

In het primair onderwijs is er naast de raad op schoolniveau ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn vanuit de gehele stichting vijf medewerkers en vijf ouders vertegenwoordigd. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad adviseert het bevoegd gezag over bovenschoolse aangelegenheden.

Scroll naar boven