Verantwoording

Strategisch beleidsplan

In het strategisch beleidsplan 2019-2023 beschrijven we waar in deze jaren onze prioriteiten liggen. Dat doen we vanuit onze vertrouwde missie, visie en waarden.

ANBI

Stichting H³O heeft een ANBI status. Het zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.

Jaarverslag

Het jaarverslag en de jaarrekening bieden een overzicht van wat er binnen de organisatie is gebeurd. 

Stichting, CvB en RvT

Informatie over het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, onze Statuten, Reglementen, Regelingen en Protocollen.

Medezeggenschap

Inspraak van medewerkers, ouders en (in het VO) leerlingen, is mogelijk via de medezeggenschapsraden.

Grondslag

De stichting heeft als grondslag de bijbel als Gods woord. Dit woord is uitgangspunt voor al haar handelen.

Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.