wij zijn stichting H3O

Binnen ons onderwijs en onze opvang speelt de christelijke levensbeschouwing een belangrijke rol. Dat uit zich op verschillende manieren. Zo is er veel aandacht voor morele waarden en creëren we een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich welkom voelt. En omdat ieder kind uniek is, is er in onze manier van lesgeven volop ruimte voor creativiteit en zelfontplooiing.

We benaderen het onderwijs en opvang via hoofd, hart en handen. Dit is waar de drie h’s in onze naam voor staan. Het betekent dat we onze kinderen zowel cognitieve (kennis en vaardigheden), als emotionele en praktische vaardigheden aanleren. Het gaat erom dat kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook leren hoe ze die kennis kunnen toepassen in de praktijk en dat ze zich bewust zijn van hun emoties, dat ze zichzelf kennen en begrijpen.

missie

Stichting H3O biedt vanuit de christelijke identiteit een ontwikkelingsproces op maat, waarin medewerkers hun talenten ontdekken, ontplooien en benutten om kinderen en jonge mensen zich te laten ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

visie

Stichting H3O werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor samen leven, werken en leren. Stichting H3O biedt warmte en veiligheid voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving.

kernwaarden

Wat voor organisatie H3O is en wat we in ons handelen belangrijk vinden, hebben we vertaald in onderstaande kernwaarden. Deze kernwaarden vloeien voort uit onze identiteit en geven richting aan het realiseren van onze doelen.

betrokken

Uw kind staat centraal. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, op een manier die bij het kind past.

professioneel

Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

behulpzaam

Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich mee brengt. Daarom helpen we hierbij door u waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren.

toegewijd

Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen.

inclusief denkend

Wij staan open voor alle achtergronden en culturen. Iedereen is gelijk. Respect en solidariteit zijn leidend. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij.

organisatie

Stichting H3O verzorgt goede christelijke opvang en onderwijs in Dordrecht voor kinderen en jongeren van 0 tot 18+.

Al onze locaties hebben hun eigen gezicht; we vinden elkaar in onze missie, visie en kernwaarden. Het gaat ons om het geluk van kinderen, nu en in de toekomst. Onze medewerkers spelen daarbij een sleutelrol. Zijn zij gelukkig in hun werk, dan profiteren de leerlingen daarvan.

Bestuursbureau Stichting H3O

Scroll naar boven