stichting h3o en hans petrischool bundelen krachten

hans petrischool en h3o gaan fuseren

Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voorgezet onderwijs en de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht (Hans Petrischool) gaan vanaf 1 augustus 2024 samen verder. De fusie is een logisch vervolg op de jarenlange bestuurlijke en administratieve samenwerking tussen beide stichtingen.

Door de fusie gaat de Hans Petrischool als zelfstandige praktijkschool binnen het voortgezet onderwijs, onderdeel uitmaken van Stichting H3O. Voor ouders en leerlingen van zowel de Hans Petrischool als het Insula College verandert er niet veel. Het Insula College blijft christelijk en de Hans Petrischool behoudt haar algemeen bijzonder neutrale karakter. De fusie heeft geen directe invloed op het onderwijs, maar biedt wel nieuwe kansen voor verdiepende samenwerking en kennisuitwisseling, wat positieve impulsen zal geven aan de onderwijskwaliteit. Bovendien is door de fusie het voortbestaan van het praktijkonderwijs in Dordrecht gewaarborgd.

De komende maanden gebruiken we om de fusie definitief vorm te geven. Het is bemoedigend dat alle betrokkenen hetzelfde doel nastreven: Samen zetten we ons in voor kansengelijkheid voor kinderen en verbetering van de kwaliteit van het Dordts onderwijs.

Wilt u meer weten over de aanleiding en gevolgen van de fusie? De antwoorden op de meest gestelde vragen leest u in de samenvatting van de fusie-effectrapportage.

Scroll naar boven