Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol bij het melden van misstanden binnen organisaties, vooral in het publieke domein zoals peuterwerk/opvang en onderwijs.

Daarom is er de Code Goed Onderwijsbestuur VO, waar wij als Stichting H3O aan gebonden zijn. Deze code vereist dat elk bevoegd gezag een een klokkenluidersregeling publiceert en dat deze de belangen van klokkenluiders beschermt. De regeling is bedoeld om transparantie en optimale processen te bevorderen, maar moet ook potentiële klokkenluiders aanmoedigen aan de bel te trekken.

Scroll naar boven