Basisonderwijs

Kinderen tussen 4 en 12 jaar nemen deel aan het basisonderwijs. Elk kind wordt een passende plek geboden, ook als het extra ondersteuning of extra aandacht nodig heeft. 

Voor speciaal basisonderwijs kan uw kind bij ons terecht op SBO De Toekomst. 

Zo kan ieder kind op zijn eigen niveau en tempo talenten ontdekken en zich tot het maximale ontplooien. Dat is passend onderwijs. 

Vanuit het christelijke gedachtegoed dat we ze meegeven, ontwikkelen kinderen zich op onze integrale kindcentra tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.