Stichting H³O

Als christelijke organisatie met bijna 700 medewerkers zetten we ons in voor goed onderwijs en goede opvang. We zijn overtuigd van de kracht van onze medewerkers en we zijn er trots op dat zij zich iedere dag weer vol energie en betrokkenheid inzetten voor de kinderen en leerlingen. Samen met hen zorgen we voor een veilige en stimulerende omgeving waarin leerlingen zich maximaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. 

Goed onderwijs met zorg en aandacht. Dat beloven we.

College van bestuur Stichting H³O, 

D. van der Bijl MME F.N. Cornet MLE

Waar we voor staan

Visie

Stichting H³O,werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor samen leven, werken en leren. Stichting H³O,biedt warmte en veiligheid voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving.

Missie

Stichting H³O biedt vanuit de christelijke identiteit een ontwikkelingsproces op maat, waarin medewerkers hun talenten ontdekken, ontplooien en benutten om kinderen en jonge mensen zich te laten ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

Grondslag

De stichting heeft als grondslag de bijbel als Gods woord. Dit woord is uitgangspunt voor al haar handelen. Daarbij is Jezus Christus, die de enige weg tot zaligheid is, de stuwende kracht.

Strategisch beleid

3 H's, 3 O's.

Opvang, opvoeding en onderwijs. Waarin kinderen met hoofd, hart en handen de wereld kunnen ontdekken. Bekijk in deze video de introductie op ons strategisch beleidsplan 2019-2023. 

Wij zijn Stichting H³O!

Wat mag u van ons verwachten?

Betrokken

Uw kind staat centraal. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, op een manier die bij het kind past.

Professioneel

Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Behulpzaam

Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich mee brengt. Daarom helpen we hierbij door u waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren.

Toegewijd

Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen.

Inclusief denkend

Wij staan open voor alle achtergronden en culturen. Iedereen is gelijk. Respect en solidariteit zijn leidend. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij.